Biography

Home Page

Contact

Profile

Links

Gallery

 

 

 

访 (Patrick Otis Cox)

 

刘: 9-11 访 问了 化;做 作人 片;做

西

泉。

 

刘:什

 

,以

 

 

刘:你 亿

 

( 西 ) 西 西 个发 的文

 

刘:你 西

 

西 ,中 ,并 第一 西 西 沿 智。 等。

 

刘:你 品。

 

 

刘:你

 

使 ( )

 

 

刘:

:屋, 西 性的 ,用

,你

 

便 。这 线 我不 捉肖 么是 么是 ?我 什么 什么 的? 当人 ,同 时人 体语 大多 ,我 便

刘: 城, ,强

 

:关 苦役 ,便 后, 。不 的。

 

 

刘: 。它 。总 之,你

 

偏见 性。 ?存

 

 

刘:

 

绿 线 使

 

刘:

访

 

S O H O ( ) 2 0 0 5 1 0 2 7 1 1 1 0 B U I L T G A L L E R Y

2 2 H O W A R D S T N E W Y O R K N Y 1 0 0 1 3

2 1 2 2 2 6 1 4 6 6

1 1 6

1 0 2 7 5 9 ( )

www.patrickotiscox.com